Zespół założycielski we Wrocławiu zawiązano
w styczniu 1999 r..Oddział utworzony został uchwałą
II Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia”
z dnia 29 maja 1999 r. jako dwudziesty pierwszy
oddział w Polsce...
Obchody 10lecia Oddziału »
Wrocław, 23 maja 2009r

Jubileusz 10 –lecia działalności Oddziału

Stowarzyszenia „IUSTITIA” we Wrocławiu


Uroczyste otwarcie przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” we Wrocławiu obchodów Jubileuszu 10-lecia powstania Oddziału nastąpiło w dniu 29 maja 2009 roku w pięknej ponad 300 - letniej Auli Leopoldina na Uniwersytecie Wrocławskim.

Uroczystości były połączone z Konferencją na temat „Roli i osiągnięć Stowarzyszenia „Iustitia” w samorządności sędziowskiej”

  Wśród zaproszonych Gości byli obecni:
 • Pani Maria Teresa ROMER sędzia SN w st. spoczynku,
  Pierwsza Przewodnicząca i Prezes Zarządu Stowarzyszenia przez 18 lat;
 • Pan SSA Andrzej Niedużak - Prezes SA we Wrocławiu,
 • Pan SSO Jerzy Menzel - Wiceprezes SO we Wrocławiu,
 • Pani Barbara Kras Dziekan OIRP we Wrocławiu,
 • Pan Mecenas Andrzej Malicki - Dziekan ORA we Wrocławiu
 • Pani Prokurator PO Elżbieta Czerepak - Wiceprezes Zarządu Oddziału ZPP we Wrocławiu.
  Również zaproszenia przyjeli sędziowie z Saksonii i byli obecni na uroczystościach w osobach:
 • Kai-Uwe Deusing – Wiceprezes Sądu Krajowego w Lipsku,
 • Wolfgang Howald – Wiceprezes Krajowego Sądu Pracy w Dreźnie, Przewodniczącego DPRV,
 • Alfred Graf von Keyserlingk, Prezes Sądu Pracy w Dreźnie, Wiceprezes Sądu Konstytucyjnego Saksonii,
 • Thomas Guddat, sędziego Sądu Pracy w Dreźnie, Z-ca Przewodniczącego Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Sędziów (DPRV)
Zaproszonych Gości oraz uczestników obchodów Jubileuszu i Konferencji przywitał Prezes Zarządu Oddziału sędzia Tadeusz Szewioła. W swoim wystąpieniu przedstawił powstanie i działalność Oddziału. Aktywność Członków Stowarzyszenia w dążeniu do utrzymania należnego miejsca dla wymiaru sprawiedliwości oraz godnego wynagrodzenia.

Następnie wystąpiła Pani Sędzia SN Teresa Romer przedstawiając „Rolę i osiągnięcia Stowarzyszenia w 18 latach w samorządności sędziowskiej”.

Kolejne wystąpienie miał Pan Andrzej Malicki - Dziekan ORA we Wrocławiu na temat „Wzajemnych relacji zawodów prawniczych dla dobra wymiaru sprawiedliwości”.

Kolejnym referentem był sędzia Wolfgang Howald Przewodniczący Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Sędziów. Przedstawił historię powstania stowarzyszeń oraz współpracę między Saksonią a Polską.

Również sędzia Thomas Guddat w następnym wystąpieniu przedstawił działalność stowarzyszeń i ich wzajemne cele oraz dążenia do poprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Po wystąpieniach Prezes Zarządu zaprosił Wszystkich do wspólnego zdjęcia ( w załączeniu) i zaprosił na uroczysty Bal 10-lecia do Biskupic Podgórnych. W pięknych salach Hotelu bawiono się do białego rana.

W balu uczestniczyło dodatkowo 50 sędziów z innych Oddziałów, którzy dojechali do Hotelu i usprawiedliwiali nieobecność w Auli Leopoldina z powodu dalekiego dojazdu.

Uczestnikami Balu byli sędziowie z Gdańska, Torunia, Płocka, Warszawy, Łodzi, Rzeszowa, Jeleniej Góry, Legnicy, Opola. Wśród uczestników Balu była Pani sędzia Anna Korwin-Piotrowska – Członek Zarządu w Warszawie oraz sędzia Konrad Wytrykowski – Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

W sobotę odpoczywano, dyskutowano na temat dalszych działań Stowarzyszenia oraz zwiedzano Wrocław.

W niedzielę 31 maja w godzinach popołudniowych Wszyscy Uczestnicy szczęśliwi i zadowoleni wyjechali i zadeklarowali swój udział w obchodach 15-lecia działalności Oddziału.

Za Zarząd Oddziału
P r e z e s
Zarządu Oddziału S.S.P. „IUSTITIA” we Wrocławiu
SSO Tadeusz Szewioła

 

Copyright © 2006-2010  IUSTITIA  o/Wrocław.
Wszelkie Prawa Zastrzeżone

...powered by t4.systems
Klub Sportów Outdoorowych 4CHALLENGE | wyjedź z nami na wyprawę | Kilimandżaro | Kilimandzaro | Afryka | Safari | Flysafari | Skydiving | Serengeti | Ngorongoro | Tarangire | Grenlandia | Sahara | Dakar International Expedition Pamir 2006 | Międzynarodowa Expedycja Pamir 2006| Ekspedycja Bergson Men'sHealth KILIMANJARO 2007 Expedition | organizator 4challenge Cho Oyu Podróżuj z Nami i odkrywaj smaki Świata Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA | Polish Judges Assocciation XVII Ogólnopolska Spartakiada Prawników Wrocław 2006 Wojnar&Partnerzy Kancelaria Prawna Komornik Rewiru XII dla miasta Wroclaw Stowarzyszenie Sędziów Polskich oddział we Wrocławiu Asdent-gruca gabinet stomatologii i ortodoncji Godpodarstwo Rolno-Nasienne Pągów CR3ATIVE agency | imagine more CR3ATIVE agency | imagine more