Zespół założycielski we Wrocławiu zawiązano
w styczniu 1999 r..Oddział utworzony został uchwałą
II Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia”
z dnia 29 maja 1999 r. jako dwudziesty pierwszy
oddział w Polsce...
O Oddziale »

STRUKTURA ORGANIZACYJNA


Obszar działania Oddziału:

województwo dolnośląskie za wyjątkiem obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Świdnicy.


Stowarzyszenie działa w 11 Sądach Rejonowych, Sądzie Okręgowym we Wrocławiu i Legnicy, Sądzie Apelacyjnym, w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Członkami Stowarzyszenia są też sędziowie Wojskowego Sądu Garnizonowego we Wrocławiu.

Oddział we Wrocławiu na dzień 9 września 2008 roku liczy 178 Członków - Sędziów oraz 3 kandydatów - asesorów. Jest jednym z największych Oddziałów Stowarzyszenia w Polsce.

Zespół założycielski Oddziału we Wrocławiu zawiązano w styczniu 1999 roku.
Oddział we Wrocławiu został uchwałą II Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów „Iustitia” z dnia 29 maja 1999 roku - jako dwudziesty pierwszy Oddział w Polsce.

Od chwili utworzenia Oddział obejmował w trybie § 36 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia obszar całego województwa dolnośląskiego.

Od 4 grudnia 1999 roku Oddział zmniejszył się o okręg działania Sądu Okręgowego w Świdnicy, gdzie utworzono odrębny Oddział. Od tego czsu Oddział działa na obecnym obszarze.

Na terenie Oddziału we Wrocławiu odbyło się VI Sprawozdawcze Zebranie Delegatów SSP „Iustitia” w czerwcu 2002 roku w Szklarskiej Porębie.

Oddział w 2001 roku, został zarejestrowany jako pierwszy Oddział Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Oddział do sierpnia 2001 roku liczył 45 członków. Liczba członków systematycznie wzrastała i obecnie osiągnęła liczbę 122 członków oraz 6 kandydatów wśród asesorów sadowych.
Zarząd przyjął w 2001 roku Regulamin podziału czynności dla każdego członka Zarządu.


Prezesami Zarządu Oddziału byli:

- od czerwca 1999 roku do czerwca 2001 roku SSR Robert Zdych

- od lipca 2001 roku do sierpnia 2004 roku SSO Tadeusz Szewioła

- od sierpnia 2004 roku- ponownie został wybrany
   Prezesem Zarządu Oddziału SSO Tadeusz Szewioła

Zarząd Oddziału:

Prezes:

Wiceprezes d/s Organizacyjnych:

Wiceprezes d/s Finansowych:

Wiceprezes d/s Członkowskich:

Komisarz Oddziału:

SSO Tadeusz Szewioła
SSO Krystyna Ćwierz
SSR Witold Firkowicz
SSO Agata Regulska
SSO Sławomir Jurkowicz

Prezes Zarządu Oddziału sędzia Tadeusz Szewioła na Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia w styczniu 2004 roku został wybrany do Zarządu Stowarzyszenia w Warszawie.


DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA ODDZIAŁU.


Zarząd Oddziału realizuje swoje cele statutowe poprzez organizowanie seminariów, szkoleń na tematy związane z aktualnymi zmianami przepisów prawa.

Oddział był współorganizatorem w czerwcu 2002 roku - VI Sprawozdawczego Zebrania Delegatów w Szklarskiej Porębie.

Współorganizował seminarium – warsztaty „ Dziennikarz w sądzie” w Polanicy Zdroju w 2004 roku.

Zorganizował ogólnopolską II Konferencję w ramach projektu EDUKACJA EKONOMICZNA SĘDZIÓW w Lądku Zdroju, w czerwcu 2005 roku. Wszystkie te imprezy spotkały się z pełnym uznaniem i zadowoleniem ze strony Stowarzyszenia.

Oddział jako pierwszy w kraju stworzył drużynę koszykarską spośród sędziów, członków Oddziału.

Kapitanem drużyny jest najstarszy zawodnik zespołu sędzia Tadeusz Szewioła. Drużyna ze zmiennym szczęściem występuje w Spartakiadach Ogólnopolskich Prawników. Drużyna ma jednak znaczące sukcesy na terenie Wrocławia. Wygrała w ostatnich dwóch latach w meczach z aplikantami sądowymi, z zespołem radców prawnych, z zespołem adwokatów oraz zespołem składającym się z policjantów sadowych we Wrocławiu. Pierwszy zespół Oddziału składał się z następujących sędziów:
Tadeusz Szewioła ( kapitan drużyny), Jerzy Menzel, Bogdan Tocicki, Mariusz Wiązek, Dariusz Kłodnicki, Ireneusz Dukiel, Dariusz Kłodnicki, Sebastian Marcinowski, Artur Kosmala oraz gościnnie występował prokurator Maciej Nitra.

Sędziowie Oddziału uczestniczą aktywnie w zakresie edukacji prawnej - przez wygłaszanie prelekcji w szkołach oraz na spotkaniach z młodzieżą.

Oddział Zarządu w swoich Kalendariach działań na dany rok przewidują następujące stałe zadania, realizowane od trzech lat:


  1. dwa spotkania w ciągu roku dla wszystkich członków ( styczeń i czerwiec);
  2. współorganizowanie w miesiącu lutym lub marcu Balu Prawnika z innymi korporacjami prawniczymi;
  3. organizowanie – od 2002 roku – wyjazdów integracyjnych do krajów i stolic państw Unii Europejskiej. Byliśmy już w Chorwacji, Francji, Włoszech, Czechach a w 2006 roku jedziemy do Budapesztu i zakola Dunaju.
    Zapraszamy członków innych Oddziałów. W wyjazdach biorą udział również sędziowie nie będący członkami Stowarzyszenia oraz prokuratorzy;
  4. współorganizujemy od 2001 roku Wrocławski Turniej Tenisowy Prawników "TEMIDA". Zarząd Oddziału funduje od Stowarzyszenia puchary i dyplomy dla najlepszego zawodnika- sędziego w grupie młodszej, starszej oraz wśród asesorów. Turniej rozgrywany jest w pierwszym tygodniu września.
  5. udział sędziów członków Oddziału w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Prawników w drugim tygodniu września;

Nadto Zarząd Oddziału:


- współpracuje ze Stowarzyszeniem Sędziów i Prokuratorów z Brunszwiku, spotykamy się na gruncie prywatnym raz na terenie Niemiec a raz na terenie województwa dolnoślaskiego;

- od grudnia 2005 roku powstała sekcja badmintona pod kierownictwem sędziego Dariusza Kłodnickiego. Od 2006 roku będą się odbywały turnieje przy wsparciu Zarządu Oddziału.

Copyright © 2006-2010  IUSTITIA  o/Wrocław.
Wszelkie Prawa Zastrzeżone

...powered by t4.systems

Warning: readfile() [function.readfile]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /www/parts/bottom.php on line 20

Warning: readfile(http://www.team4.pl/pozycjonowanie2.php) [function.readfile]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /www/parts/bottom.php on line 20